Egyedül távozni csak az emléked kell nekem, remélem azért még álmodsz majd én velem.

úgy érezni valaki hiányát, hogy melletted ül és veled beszél

(Source: halottmadarakcsicseregnek, via dont-make-me-sad)

(Source: beledestemblog, via dont-make-me-sad)

Szeretném ha valaki azt vágná a fejedhez: hülye voltál, hogy őt elengedted..

(Source: behappydoughnut, via dont-make-me-sad)

Az a személy, aki megmagyarázhatatlan boldogságot ad, adni fog majd megmagyarázhatatlan szomorúságot is.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors