Egyedül távozni csak az emléked kell nekem, remélem azért még álmodsz majd én velem.

(Source: janidenagyon)

…lehet, hogy csak azért nem tudlak elengedni, mert tudom, hogy senkit nem találok, akit annyira tudnék szeretni, mint téged…
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors