Egyedül távozni csak az emléked kell nekem, remélem azért még álmodsz majd én velem.

(via amiraaad)

(via niki-szalai)

Nekem káosz kell nem bírom a rendet, zaj kell ami megöli a csendet
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors